Login

Is het de eerste keer dat je dit jaar op deze site bent? Maak dan onderaan eerst een nieuw profiel aan.

Login Paswoord vergeten?

Login met Facebook

Heb je nog geen account?
Maak dan eerst een profiel aan


 

Registratie

Registreer je met de hieronder gevraagde gegevens. Eens geregistreerd kan je acties aanmaken of deelnemen aan acties van anderen.

Verder naar stap 2

Gezondheidszorg voor iedereen

28 juni 2016

11.11.11 maakt zich op voor een tweede campagnejaar in het teken van sociale bescherming. Vorig jaar supporterden meer dan 40.000 mensen voor een goede sociale bescherming wereldwijd. Dit jaar legt 11.11.11 de nadruk op een basisgezondheidszorg voor iedereen.

Gezondheid is een mensenrecht, dat al sinds 1946 is opgenomen in de beginselverklaring van de Wereldgezondheidsorganisatie en sinds 1948 in de Universele verklaring van de Rechten van de Mens. Gezondheid is ook een van de duurzame ontwikkelingsdoelen én een centraal onderdeel van sociale bescherming.

1,3 miljard mensen

Toch blijft een degelijke gezondheidszorg voor te veel mensen een onbereikbaar goed. Vandaag hebben 1,3 miljard mensen geen toegang tot kwaliteitsvolle en betaalbare gezondheidszorg. Wie de hoge kosten voor gezondheidszorg niet kan betalen, dreigt in armoede terecht te komen. Ieder jaar belanden daardoor 100 miljoen mensen in armoede.

Onrechtvaardig

De zorgen zijn bovendien ongelijk verdeeld tussen en binnen landen. 90% van de ziektes komen voor in lage en middeninkomenslanden, terwijl in die landen slechts 12% van de mondiale gezondheidsuitgaven gebeuren. De zwakste bevolkingsgroepen, die de grootste behoefte hebben aan gezondheidszorg, hebben er dus het minst toegang toe. Dat is onrechtvaardig. Iedereen heeft recht op goede zorgen bij ziekte.

Kwaliteitsvol en betaalbaar

Om iedereen die ziek is de juiste zorgen toe te dienen, is een gezondheidssysteem nodig dat beschikbaar, toegankelijk, aangepast en van goede kwaliteit is, zonder discriminatie. En daarvoor moet er voor iedereen toegang zijn tot kwaliteitsvolle gezondheidsdiensten met voldoende gekwalificeerd gezondheidspersoneel. Toegang tot de noodzakelijke medicijnen en een duurzame, op solidariteit gebaseerde, financiering van gezondheidszorg.

Actie

Een goede gezondheidszorg voor iedereen, daar zet 11.11.11 op in. Enkel structurele maatregelen die een gezondheidssysteem duurzaam versterken, kunnen ervoor zorgen het recht op gezondheid werkelijkheid wordt. Gezondheid is geen koopwaar, en hoort daarom niet thuis in vrijhandelsverdragen, die commerciële belangen vooropstellen. Bij de onderhandelingen over vrijhandelsverdragen heeft België een krachtige stem en die moet het laten horen.

11.11.11 eist ook betaalbare geneesmiddelen voor iedereen. Nu wegen commerciële belangen veel te sterk door bij het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen en bij het beschermen van de intellectuele eigendom. Ons land kan hier paal en perk aan stellen, als het politieke moed toont in de onderhandelingen hierover. Tot slot vragen we aan onze politici om basisgezondheidszorg wereldwijd op de agenda te zetten.

Ook jij kan bijdragen aan een goede gezondheidszorg in het Zuiden. Onderteken onze petitie en/of zet een actie op poten voor 11.11.11.

Meer weten?

Lees hier meer over de campagne. Of doorblader ons campagnedossier.

[foto: 11.11.11/Tim Dirven]
 

Blijf op de hoogte