Login

Is het de eerste keer dat je dit jaar op deze site bent? Maak dan onderaan eerst een nieuw profiel aan.

Login Paswoord vergeten?

Login met Facebook

Heb je nog geen account?
Maak dan eerst een profiel aan


 

Registratie

Registreer je met de hieronder gevraagde gegevens. Eens geregistreerd kan je acties aanmaken of deelnemen aan acties van anderen.

Verder naar stap 2

Zuidverhalen

1,3 miljard mensen hebben geen toegang tot gezondheidszorg. Ze hebben geen dokter, apotheker of ziekenhuis in de buurt. Laat staan dat ze die kunnen betalen. Samen met zijn campagnepartners werkt 11.11.11 aan oplossingen.

 
Kindersterfte in India“Ik verloor mijn kindje net na de bevalling. Waarschijnlijk was hoge bloeddruk de oorzaak.” 

Pratika werd zes jaar geleden zwanger. Maar haar kindje stierf net na de bevalling. Er waren toen nog geen gezondheidswerkers actief in de regio. Bij haar tweede zwangerschap werd Pratika goed opgevolgd, ze bracht een gezonde dochter ter wereld.

meer informatie
 

Pratika Tamang is 31 jaar en woont samen met haar man Babi en dochtertje Pema in Tinchulia, India. “Zes jaar geleden beviel ik van een zoontje. Maar drie dagen na de geboorte stierf hij”, vertelt Pratika. “Blijkbaar had ik bij de bevalling een heel hoge bloeddruk, dat zou de oorzaak zijn van de dood van mijn baby.” Pratika was ziek van verdriet.

Gelukkig kwam gezondheidswerker Protista op haar pad. Protista werkt bij West Bengal Voluntary Health Association (WBVHA). Memisa, lidorganisatie van 11.11.11, werkt in India samen met WBVHA. De organisatie leidt gezondheidswerkers op en zet ze in op het platteland en in afgelegen gebieden.

Protista hielp Pratika bij de verwerking van haar verdriet en gaf haar het nodige vertrouwen om haar kinderdroom niet op te geven. Pratika werd opnieuw zwanger en Protista volgde haar van nabij op. Om de veertien dagen ging ze langs en ze zorgde ervoor dat Pratika haar bloeddruk elke maand liet meten. De bevalling liep vlot. Haar dochter is gezond. Pratika is Protista erg dankbaar voor de steun.

Toen het kindje van Pratika stierf, waren er nog geen gezondheidswerkers actief in de regio. Gezondheidswerker Protista maakt zich sterk dat dit drama vermeden had kunnen worden. Daarom voert 11.11.11 dit jaar campagne voor een basisgezondheidszorg voor iedereen. Een goede gezondheidszorg kan levens redden.

[foto: 11.11.11/Tim Dirven]

Lees minder
 
Guinee: solidariteit als wapen tegen hoge gezondheidskosten“Toen mijn man tien jaar geleden overleed, bleef ik alleen achter met 7 kinderen. Omdat al mijn centen gingen naar de medische zorgen voor mijn man kon ik mijn kinderen niet naar school sturen. ” 

Mariam woont met haar zeven kinderen in Guinee. Toen haar man stierf, geraakte ze in problemen. Door de medische zorgen van haar man was er geen geld meer over voor de kinderen. In Guinee komt de regering enkel tussen bij een keizersnede, voor andere medische problemen staan de Guineeërs zelf in.

meer informatie
 

“Mijn naam is Mariam en ik woon in Katia, een klein dorpje in Guinee. Ik verdien mijn kost met tuinbouw en de teelt van aardnoten en met de productie van ruwe karitéboter. Tien jaar geleden overleed mijn echtgenoot en bleef ik alleen achter met 7 kinderen: 3 meisjes en 4 jongens. Omdat al onze centen naar de medische zorgen voor mijn man gingen, kon ik mijn kinderen niet naar school sturen. Net zoals voor vele andere Guineeërs wegen medische kosten zwaar door op ons gezinsbudget. De regering komt enkel tussen bij een keizersnede, voor andere medische problemen staan we zelf in.

Toen mijn man overleed, liet hij me een stuk land na waarop rijst, aardnoten en maïs werden geteeld. De opbrengst was amper genoeg om eten mee te kopen. Dus sloot ik me aan bij een vrouwengroep.

Zo stond ik er niet alleen voor: samen produceren en verkopen we onze producten. Die samenwerking gaf mij meer financiële zekerheid: ik kon het bruidsgeld voor mijn dochter betalen en ik sloot een lening af om mijn jongste dochter in te schrijven voor de opleiding ‘snit en naad’. Bovendien helpen we elkaar om het veld te bewerken en springen we in als iemand ziek is. Vaak maak ik me zorgen over de toekomst omdat ik niet weet wat er zal gebeuren wanneer ik langdurig ziek word of niet meer kan werken. Maar gelukkig kan ik rekenen op de steun en solidariteit van mijn vrouwengroep!”

Voor het grootste deel van de Guineese bevolking biedt onderlinge solidariteit de enige vorm van sociale bescherming. Landbouw staat centraal in de dagelijkse overlevingsstrijd en daarom professionaliseert Trias boerengroepen zoals die van Mariam. Voor vrouwen zijn economische activiteiten een hefboom voor hun emancipatie en een buffer tegen tegenslag. De boerengroepen vervullen op financieel én sociaal vlak een rol van onschatbare waarde. Meer nog: dergelijke ledenorganisaties kunnen een maatschappij in verandering brengen.

Lees minder
 
Met of zonder keizersnede? Een kwestie van centen.“In privéklinieken zijn tot 95% van de bevallingen keizersneden” 

Sandra en Roberto uit Peru verwachten een kindje. Als bij een check-up in het ziekenhuis Sandra’s water breekt, krijgt ze het advies meteen in te stemmen met een keizersnede. Maar is die wel nodig?

meer informatie
 

Sandra en Roberto verwachten een kindje. Als bij een check-up in het ziekenhuis Sandra’s water breekt, belandt ze meteen in een bed. Ze krijgt het advies om in te stemmen met een keizersnede, want “de baby zal een natuurlijke bevalling niet overleven”. Op aanraden van haar vaste arts vertrekt het koppel naar een ander ziekenhuis, waar Sandra bevalt van een gezond dochtertje. Sandra betaalt voor de natuurlijke bevalling minder dan de helft van wat de onnodige keizersnede haar zou kosten.

Het verhaal van Sandra vertelt heel wat over het gezondheidssysteem van Peru. Commerciële spelers zijn er erg actief en concurreren met de publieke diensten. Sinds 2009 wil het ministerie van Gezondheid zo veel mogelijk Peruanen laten aansluiten bij een ziekteverzekering, om zo wat dichter te komen bij  ‘Universal Health Coverage’ of universele gezondheidszorg, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie aanbeveelt.

Het ene ziekenhuis is het andere niet

Maar de verschillen tussen de ziekteverzekeringen zijn groot. De op solidariteit gebaseerde verzekeringen kunnen enkel kosten terugbetalen van zorg in de publieke ziekenhuizen. En daar loopt het mis. De overheid investeert immers te weinig in de publieke gezondheidszorg. Daarom hebben publieke ziekenhuizen een groot tekort aan infrastructuur, medisch personeel en materiaal. Het duurt soms maanden vooraleer patiënten de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Veel Peruanen gaan daarom met hun gezondheidsproblemen naar privécentra. Ze worden er sneller geholpen, maar betalen wel alles uit eigen zak. In de privéklinieken worden vaak dure onderzoeken, behandelingen en merkgeneesmiddelen voorgeschreven die medisch gezien onnodig zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de onnodige keizersneden. In de privésector lopen die op tot een alarmerende 80% en in sommige privéklinieken zelfs tot 95% van alle bevallingen. De reden? Voor een keizersnede kunnen artsen meer aanrekenen, terwijl het meestal sneller gaat dan een gewone bevalling. Patiënten zijn dus eerder ‘klanten’ die geld in het laatje moeten brengen. Er is bovendien een totaal gebrek aan regulering en controle vanwege de overheid, wat de deur wagenwijd openzet voor misbruik.

Het moet anders

ForoSalud is de koepel van organisaties die actief zijn in gezondheidszorg en komt op voor het recht op gezondheid voor alle Peruanen. ForoSalud wil dat de overheid de relatie tussen publieke en privésector herbekijkt en reguleert en meer investeert in de openbare gezondheidszorg. Want gezondheidszorg is een recht en hoort niet thuis op de markt.

ForoSalud is een partner van FOS.

 

Lees minder
 
Filipijnen: gezondheidszorg uitgekleed“Steeds meer kosten worden doorgerekend aan de patiënten. Op sommige plaatsen moet je zelfs betalen als je het toilet gebruikt.” 

In de Filipijnen wordt de gezondheidszorg steeds verder geprivatiseerd. Daardoor is er in de sector een chronisch tekort aan materiaal, geneesmiddelen en personeel.

meer informatie
 

Emma Manuel werkt al 35 jaar op de afdeling radiologie van een ziekenhuis. Tot voor kort was ze voorzitster van de Alliance of Health Workers, de bond van gezondheidswerkers. “De overheid investeert veel te weinig in gezondheidszorg, het budget is vorig jaar nog eens met 3,5 % gedaald.  Privatisering is een voortdurende dreiging.  We zitten met een chronisch tekort aan geneesmiddelen,  technische uitrusting en personeel. De ziekenhuizen moeten ook steeds meer zelf voor hun inkomsten zorgen. Daardoor worden meer en meer kosten doorgerekend aan de patiënten zelf. Voor elk stukje verband moet je betalen. Op sommige plaatsen moet je tegenwoordig zelfs betalen als je het toilet gebruikt! Enkel de in- en uitgang van het ziekenhuis zijn gratis. Ik ken een ziekenhuis waar ze patiënten opsluiten als ze niet kunnen betalen.

Geen geld voor verpleegkundigen, maar overuren, lage lonen en gevaarlijk werk

Daarnaast is er veel te weinig personeel om iedereen te behandelen. Idealiter zou één verpleegster 15 à 20 patiënten per dag verzorgen, maar in de praktijk is ze vaak verantwoordelijk voor 80 tot 100 zieken. Dat betekent dat het personeel heel vaak onbetaald overuren draait. En het salaris is sowieso al veel te laag om mee rond te komen. Gemiddeld verdient een verpleegster 261 euro per maand. Verder zijn de werkomstandigheden vaak onveilig.  In sommige ziekenhuizen hergebruiken ze injectienaalden. Hierdoor geraken verpleegsters besmet met HIV of andere ziekten. Soms werken de patiënten hun frustraties op ons uit. Ook op dat vlak is dit gevaarlijk werk.  Als je je dan ook nog eens aansluit bij de vakbond, loop je nog meer risico’s, zoals ontslag.”

De lage lonen in de gezondheidssector drijven verpleegsters naar andere oorden. Meer dan 8 op 10 Filipijnse verpleegkundigen zijn aan de slag in het buitenland. De regering promoot zelfs deze ‘braindrain’.  Emma wordt er wat moedeloos van: “Onze overheid sluit akkoorden met andere landen om Filipijnse verpleegsters aan te werven. Ze verdient er zelfs geld aan! Geld dat uiteraard niet aan de eigen gezondheidszorg wordt besteed, maar aan de afbetaling van de staatsschuld. En nochtans hebben we zo’n goed opgeleide mensen. Maar liefst honderdduizend verpleegsters zijn werkloos in eigen land. En we hebben ze nodig. Alleen is er geen budget om ze aan te werven.  Het is zo’n zonde!”

Werknemers bewust maken van hun rechten

De Alliance of Health Workers AHW is een partnerorganisatie van Wereldsolidariteit en LBC-NVK. Ze lag aan de basis van allerlei wetten die gezondheidswerkers beschermen, voert campagne en wil de gezondheidswerkers bewust maken van hun rechten.

Lees minder
 
Preventie is het sleutelwoord “Betalen voor gezondheidszorg zou moeilijk zijn voor ons. Maar gelukkig is alles gratis” 

In Cuba hebben alle zwangere vrouwen recht op prenatale zorg. Als er problemen opduiken of een vrouw woont te ver van een ziekenhuis, dan kan ze terecht in een hogar materno, een moederhuis. Een goed voorbeeld van preventieve zorg.

meer informatie
 

Soledad en Victor weten net dat er een tweede kindje op komst is. Het gezin is arm en klein behuisd. "Moeten betalen voor gezondheidszorg zou heel moeilijk zijn voor ons. Om zeker te zijn dat we eten hebben, kunnen we niet zomaar kleren kopen. Eten komt eerst, snap je? Dus als we de dokter zouden moeten betalen, of medicatie als ons kind koorts heeft, zou het heel moeilijk worden. Gelukkig zijn de consultaties in de dokterspraktijken gratis."

In Cuba hebben alle zwangere vrouwen recht op prenatale zorg. Dokters volgen een nauwgezet schema om de  volledige zwangerschap te volgen. Als er problemen opduiken of een vrouw woont te ver van een ziekenhuis, dan kan ze terecht in een hogar materno, een moederhuis. Een voorbeeld van de preventieve aanpak, waar de Cubaanse gezondheidszorg op focust. Het is immers veel goedkoper én efficiënter om ziektes te voorkomen, dan om ze te genezen. Daarom zet de eerstelijnszorg sterk in op preventie en de gezondheid bevorderen, of het nu gaat om voeding, een gezonde levensstijl of andere factoren die het leven van de patiënt beïnvloeden.

Dokters die eerstelijnszorg bieden, wonen en werken in de wijk. Een huisarts, verpleegkundige en sociaal werker zijn samen verantwoordelijk voor een aantal inwoners. Hun taak bestaat voor de helft uit consultaties en voor de helft uit preventieve huisbezoeken. Hierdoor kennen ze de leefomgeving van hun patiënten en kunnen ze ingrijpen op de sociale en ecologische risico's die mee de gezondheid bepalen. Ook Soledad en Victor krijgen geregeld bezoek van hun wijkarts, Gisela, omdat ze als armere inwoners van de wijk tot een risicogroep behoren. “De consultaties zijn allemaal gratis, en ook de huisbezoeken zijn gratis”, legt Gisela uit.

Resultaat

Door deze aanpak kan Cuba vergelijkbare gezondheidsresultaten voorleggen als de Verenigde Staten, terwijl het voor elke patiënt 15 keer minder uitgeeft. De levensverwachting in Cuba is 78 jaar, net onder het gemiddelde in de VS. En terwijl de Verenigde Staten 8 keer rijker zijn dan Cuba, ligt de kindersterfte in Cuba lager.

Lees minder
 

Blijf op de hoogte