Login

Is het de eerste keer dat je dit jaar op deze site bent? Maak dan onderaan eerst een nieuw profiel aan.

Login Paswoord vergeten?

Login met Facebook

Heb je nog geen account?
Maak dan eerst een profiel aan


 

Registratie

Registreer je met de hieronder gevraagde gegevens. Eens geregistreerd kan je acties aanmaken of deelnemen aan acties van anderen.

Verder naar stap 2

2 jaar campagne ‘Sociale Bescherming voor Iedereen’: van gedeelde visie naar actie

11 januari 2017

Op 13 december organiseerden de campagnepartners een slotseminarie van de campagne Sociale Bescherming Voor Iedereen. Tijdens het seminarie konden we vaststellen dat er een groeiende consensus is tussen academici, beleidsmakers en praktijkexperts over het belang van op sociale bescherming. De tijd lijkt rijp om het ook in de praktijk van de internationale samenwerking waar te maken. 

Gedeelde visie

Dat sociale bescherming een universeel recht is en dat dit ook vertaald moet worden in systemen die iedereen ten goede komen, wordt nauwelijks nog betwist.  Zelfs de Wereldbank stapt hoe langer hoe meer af van het idee dat enkel heel specifieke maatregelen voor de allerarmsten nodig zijn. 

Ook de rol van het middenveld in de uitbouw van solide sociale bescherming wordt algemeen erkend. Opvallend element hierin is dat middenveldorganisaties vaak al de weg hebben gebaand van een performante sociale bescherming vooraleer overheden instappen en overleg en participatie formeel maken.

Op het seminarie werd ook het belang van democratische controle, door middenveld en parlementen, op het gevoerde beleid sterk benadrukt.

Financieel haalbaar, mits…

Tenslotte kan niemand nog betwisten dat een basis sociale bescherming voor iedereen haalbaar is, zelfs in de armste landen. 12 à 13%  van het BBP volstaat. Maar er blijven wel twee grote problemen: enerzijds de capaciteit van landen om voldoende middelen te werven, door middel van rechtvaardige belastingen en andere bijdragen, anderzijds de enorme verliezen door internationale belastingontwijking.

Een punt van discussie is de rol van ontwikkelingssamenwerking in de financiering. Moet enkel de opstart, het uitbouwen van de systemen ondersteund worden, of is het aangewezen om ook terugkerende uitgaven en basisdiensten te co-financieren?  Voor de campagnepartners is het duidelijk dat dit minstens in een overgangsperiode ook moet kunnen, willen we het recht op sociale bescherming voor iedereen echt wereldwijd verzekeren.

Vertalen naar de praktijk

Om ook in de praktijk stappen vooruit te zetten moet echter nog heel wat gebeuren. De manier waarop België universele sociale bescherming wil helpen realiseren moet een vaste plaats krijgen in beleidsnota’s en in de politieke dialoog met partnerlanden. Er moet actief ingezet worden op het versterken van de capaciteit op vlak van beleidsvorming en uitvoering, onder andere door  het inzetten van aanwezige expertise bij gespecialiseerde overheidsdiensten zoals sociale zekerheid en werk en parastatalen zoals de RSZ of het Riziv . Er moet blijvend geïnvesteerd worden in de cruciale rol van sociale organisaties en meer aandacht gaan naar het versterken van de democratische instellingen. Want sociale bescherming uitbouwen staat of valt met de politieke wil en die is afhankelijk van de lokale machtsverhoudingen.

Meer weten?

Alle documenten en Powerpointpresentaties die tijdens het slotseminarie werden getoond kan je hier downloaden.

 

Blijf op de hoogte