Login

Is het de eerste keer dat je dit jaar op deze site bent? Maak dan onderaan eerst een nieuw profiel aan.

Login Paswoord vergeten?

Login met Facebook

Heb je nog geen account?
Maak dan eerst een profiel aan


 

Registratie

Registreer je met de hieronder gevraagde gegevens. Eens geregistreerd kan je acties aanmaken of deelnemen aan acties van anderen.

Verder naar stap 2

Eisen

1,3 miljard mensen hebben geen toegang tot kwalitatieve en betaalbare gezondheidszorg. En daar kunnen onze politici verandering in brengen. Dit vragen we hen:

 Maak van basisgezondheidszorg de prioriteit in het mondiaal gezondheidsbeleid

Om iedereen die ziek is de juiste zorgen toe te dienen, is een gezondheidssysteem nodig dat toegankelijk, aangepast en van goede kwaliteit is, zonder discriminatie. Daarvoor moeten we afstappen van de de trend om gezondheidszorg te privatiseren en kiezen voor een solidaire financiering (zoals ziekenfondsen of publieke middelen). België moet hierbij het voortouw nemen en dit systematisch bepleiten op internationaal niveau.

 Ondersteun andere landen in de uitbouw van hun sociale bescherming

België beschikt over een unieke kennis en expertise op vlak van sociale bescherming. Die moet het actiever inzetten in internationale samenwerking en sociale bescherming verankeren in zijn internationale beleid. Sociale bescherming moet ook een centrale plaats krijgen in de Belgische plannen om de duurzame ontwikkelingsdoelen te bereiken.

 Hou gezondheidszorg uit vrijhandelsakkoorden

Een fundamenteel mensenrecht als gezondheidszorg mag niet onderworpen worden aan de wetmatigheden van de mondiale vrijhandel. Landen moeten zelf alle hefbomen in handen hebben om een eigen gezondheidsbeleid uit te tekenen en te realiseren. Zonder het risico te lopen op commerciële sancties als ze maatregelen nemen die een betere gezondheid van de bevolking als doel hebben.

 Geef iedereen toegang tot betaalbare medicijnen

Commerciële belangen wegen vaak te sterk door bij het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen en bij het beschermen van de intellectuele eigendom. Het versterken van de intellectuele eigendom van geneesmiddelen (patenten) jaagt patiënten en overheden op kosten. Ook de productie van generische en goedkope middelen wordt daardoor bemoeilijkt. België moet zich binnen de EU hiertegen verzetten en een alternatief bepleiten.


 

Blijf op de hoogte